Image Description

Krzysztof Kielec

Prezes Zarządu
kielec@kssse.pl


Image Description

Magdalena Hilszer

Wiceprezes Zarządu
hilszer@kssse.pl


Image Description

Andrzej Kail

Członek Zarządu
kail@kssse.pl


Image Description

Grażyna Mazur

Prokurent Dyrektor Biura Zarządu mazur@kssse.pl


Image Description

Żaneta Kaźmierska

Asystent Biura Zarządu
kazmierska@kssse.pl
+48 539 601 066
+48 95 721 98 00


Image Description

Maciej Borowski

Kierownik Działu
Marketingu i Promocji
Inwestorzy niemieckojęzyczni

borowski@kssse.pl
+48 95 721 98 30
+48 512 135 523


Image Description

Krzysztof Babij

Główny Specjalista
Manager Projektów Inwestycyjnych
Inwestorzy anglojęzyczni

babij@kssse.pl
+48 95 721 98 03
+48 601 278 464


Image Description

Agnieszka Matuła-Dziduch

Główny Specjalista
Manager Projektów Inwestycyjnych
Inwestorzy anglojęzyczni

matula-dziduch@kssse.pl
+48 95 721 98 35
+48 508 146 440


Image Description

Paweł Rafalski

Manager ds.
Marketingu i Promocji

rafalski@kssse.pl
+48 95 721 98 04
+48 889 466 061


Image Description

Roman Dziduch

Pełnomocnik Zarządu
ds. Inwestycji

dziduch@kssse.pl


Image Description

Marek Wojtczak

Główny Specjalista
ds. Inwestycji

wojtczak@kssse.pl
+48 95 721 98 33
+48 607 622 241


Image Description

Krzysztof Giniewski

Główny Specjalista
ds. Infrastruktury

giniewski@kssse.pl
+48 95 721 98 10
+48 691 026 868


Image Description

Anna Najda

Główna Ksiegowa
najda@kssse.pl
+48 95 721 98 25


Image Description

Urszula Kaszuba

Kierownik ds.
Administracji i Księgowości

kaszuba@kssse.pl
+48 95 721 98 01
+48 513 101 520


Image Description

Aleksandra Lewicka

Główny Specjalista
ds. Administracji i Kontroli

lewicka@kssse.pl
+48 95 721 98 05
+48 695 744 140


Image Description

Agnieszka Rokicka

Główny Specjalista
ds. Administracji i Kontroli

rokicka@kssse.pl
+48 95 721 98 15
+48 508 382 357


Image Description

Aleksandra Barszczak

Starszy Specjalista
ds. Administracji

barszczak@kssse.pl
+48 95 721 98 34
+48 660 527 089


Image Description

Mariola Papierz

Specjalista ds. Administracji
w dziale księgowości

papierz@kssse.pl
+48 882 753 716