Polska Strefa Inwestycji


Szansa dla firm i samorządów

30. czerwca 2018 r. zmieniły się zasady działania Specjalnych Stref Ekonomicznych. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji to jasne i przejrzyste kryteria uzyskiwania wsparcia na terenie niemal całej Polski, a także atrakcyjne warunki ubiegania się o ulgi.

Nowe rozwiązania wspierają przedsiębiorczość i wpływają na rozwój lokalny.

Nowe zasady wsparcia:

 • zwolnienia podatkowe dostępne w całym kraju, przydzielane na czas określony
 • jasne kryteria ilościowe i jakościowe, dopasowane do specyfiki terenu
 • kryteria ilościowe uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie i wielkości przedsiębiorstw
 • kryteria jakościowe wspierające projekty zakładające m.in. prowadzenie działalności B+R, rozwój klastrów, jak i te zapewniające korzystne warunki dla pracowników
 • preferencyjne warunki dla inwestycji na terenach słabiej rozwiniętych
 • warunki wsparcia dostosowane do mikro, małych i średnich firm
 • jeden standard obsługi inwestora przez zarządzających Strefami
 • szybsze decyzje dotyczące wsparcia

Co może zyskać firma?

 • ulgę podatkową dla prowadzonej inwestycji
 • możliwość rozwoju przedsiębiorstwa w jego obecnej lokalizacji
 • dopasowanie strategii firmy do wspieranych działań
 • dodatkową promocję, jeśli projekty są innowacyjne
 • możliwość kształtowania lokalnej polityki gospodarczej


Jakie szanse daje
Polska Strefa Inwestycji?

 • wzrost liczby inwestycji
 • wzrost dochodów mieszkańców i lokalnych budżetów
 • lepszej jakości miejsca pracy i większa aktywizacja
 • zawodowa mieszkańców
 • zwiększenie konkurencyjności danego regionu


Jak starać się o wsparcie?

Przedsiębiorca, który chce inwestować na wybranym terenie zgłasza się do firmy zarządzającej daną Strefą. Składa odpowiedni wniosek, a jego inwestycja jest weryfikowana na podstawie kryteriów jakościowych i ilościowych. Firma, która je spełni otrzymuje wsparcie ułatwiające rozwój biznesu.


dowiedz się więcej na:

www.biznes.gov.pl/pl/inwestycje

tel. kontaktowy: +48 95 721 98 00
e-mail: info@kssse.pl