Sprostowanie zaproszenia do rokowań - Podstrefa GoleniówSprostowanie zaproszenia do rokowań opublikowanego w dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna” nr 41 [4440] z dnia 28 lutego 2017 r. - Podstrefa Goleniów Kompleks nr 11

W zaproszeniu prostuje się zapisy pkt. 6 i 7 nadając im nowe brzmienie:

6. Oferty z dopiskiem „Rokowania Podstrefa Goleniów Kompleks nr 11” należy składać w siedzibie Spółki (pokój nr 12) w Kostrzynie nad Odrą, ul. Orła Białego 22, w terminie do dnia 24.04.2017 r., do godz. 10.00.

7. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2017 r. o godz. 11.00.

 

Informacji na temat rokowań i „Specyfikacji  Istotnych Warunków Rokowań" udziela się w siedzibie Spółki w Kostrzynie nad Odrą. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim
i angielskim dostępna jest na stronie internetowej K-S SSE S.A. www.kssse.pl