Sprostowanie zaproszenia do przetargu łącznego - Podstrefa KostrzynSprostowanie zaproszenia do przetargu łącznego opublikowanego w dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna” nr 26 [4425] z dnia 7 lutego 2017 r. - Podstrefa Kostrzyn Kompleks nr 3

W zaproszeniu prostuje się zapisy pkt. 5 i 6 nadając im nowe brzmienie:

5. Oferty z dopiskiem „Przetarg Łączny Podstrefa Kostrzyn Kompleks nr 3” należy składać w siedzibie Spółki (pokój nr 12) w Kostrzynie nad Odrą, ul. Orła Białego 22, w terminie do dnia 31.03.2017 r., do godz. 10.00.

6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2017 r. o godz. 11.00.

 

Informacji na temat przetargu łącznego i „Specyfikacji  Istotnych Warunków Przetargu Łącznego" udziela się w siedzibie Spółki w Kostrzynie nad Odrą. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim dostępna jest na stronie internetowej K-S SSE S.A. www.kssse.pl