Uzupełnienie ogłoszenia - I przetarg pisemny nieograniczony - Gorzów Wlkp. 31.01.2020r.UZUPEŁNIENIE OGŁOSZENIA

O I przetargu pisemnym nieograniczonym, wyznaczonym na dzień 31.01.2020r., mającym na celu wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej  stanowiącej własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 369/3 o powierzchni 0,5944 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 7 Chróścik m. Gorzów Wlkp.

Ogłoszenie uzupełnia się o poniższą informację:

Zgodnie z decyzją nr WKG.V.MS. 74301-25/07 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12.06.2007r. dotyczącą podziału nieruchomości- działki ewidencyjnej 369 położonej w obrębie 7 Chróścik m. Gorzów Wlkp., w wyniku której powstały działki ewidencyjne o numerach 369/1, 369/2 i 369/3, działka 369/3 przeznaczona jest na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej oznaczonej nr ewidencyjnym 262/13.