Przedstawiamy kolejnego partnera Konferencji w Mierzęcinie

Enterprise Europe Network, jest największą na świecie siecią wsparcia współpracy technologicznej i handlowej, dającą możliwość nawiązywania kontaktów międzynarodowych lokalnym firmom i instytucjom.

Obecnie sieć obejmuje swoim zasięgiem blisko 60 krajów na całym świecie, w tym wszystkie 27 państw Unii Europejskiej i obsługiwana jest przez ponad 450 punktów kontaktowych. Dzięki dofinansowaniu z Komisji Europejskiej i środków budżetu państwa, usługi sieci dla przedsiębiorstw są bezpłatne.

Głównym celem naszych działań jest rozwój Państwa firmy lub projektu. Działając w ramach Enterprise Europe Network jesteśmy w stanie zapewnić Państwu usługi na najwyższym poziomie. Wspieramy naszych Klientów w nawiązywaniu współpracy z zagranicznymi partnerami, oferujemy profesjonalne doradztwo m.in. z zakresu zrównoważonego rozwoju, międzynarodowych kontaktów handlowych i technologicznych, transferu technologii, praw własności intelektualnej oraz innowacyjności. Utrzymujemy bezpośredni kontakt z naukowcami, ekspertami oraz innymi partnerami regionalnymi i zagranicznymi, z których wiedzy i doświadczenia czerpiemy. Dodatkowo, od 2022 roku zwiększyliśmy zakres oferowanych przez nas usług o następujące usługi doradcze:
- strategia eksportowa i analiza rynków zagranicznych,
- usługi transgraniczne oraz delegowanie pracowników (kraje UE i EOG),
- międzynarodowa współpraca handlowa przedsiębiorstw,
- prawo pracy i zatrudnianie cudzoziemców w ujęciu międzynarodowym.

Jesteśmy członkiem Konsorcjum Enterprise Europe Network for West Poland , w skład którego wchodzi 8 instytucji z obszaru zachodniej Polski, świadczących usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Nasz zespół składa się z 3 konsultantów specjalizujących się w różnych zagadnieniach, tak aby zapewnić Państwu możliwie szeroki zakres wsparcia.

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego realizuje ten projekt nieprzerwanie od 2008 roku. Centrum natomiast jest jednostką międzywydziałową stworzoną w celu nadzorowania i kreowania współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki i biznesu. Realizujemy szereg przedsięwzięć zachęcających przedsiębiorców do współpracy w ramach wspólnych projektów z Uniwersytetem Zielonogórskim, jako uczelnia dysponujemy zapleczem naukowo-badawczym oraz wykwalifikowaną kadrą. Posiadamy bazę innowacyjnych rozwiązań gotowych do skomercjalizowania.