Spotkanie z Ministrem Finansów - 17 maj 2024

TERMIN SPOTKANIA: 17 maja 2024 r.
MIEJSCE: Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12, Warszawa
GODZINA: 10:00

Agenda spotkania:
10.00-10.05 - otwarcie: Minister Finansów Andrzej Domański,
Prezes Zarządu Pracodawców RP Rafał Dutkiewicz
10.05-10.20 - wystąpienie Ministra Finansów A. Domańskiego
"Stan finansów publicznych, wyzwania w kontekście strategii gospodarczej"
10.20-11.00 - Wystąpienia członków Pracodawców, uwagi, pytania, pomysły, koncepcje
11.00-11.30 - odpowiedź Ministra Finansów A. Domańskiego na zgłoszone uwagi

R.S.V.P. do 10.05.2024r. k.pachnik@pracodawcyrp.pl