Kostrzyńsko Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. została partnerem klastra GO GREEN

Klaster GOO GREEEN został powołany przez Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa. Ma zrzeszać podmioty z sektora ochrony środowiska oraz energii odnawialnej, zarówno pośród przedsiębiorców, jak o instytucji naukowych i badawczych.