Image Description

Krzysztof Kielec

Prezes Zarządu
kielec@kssse.pl


Image Description

Stanisław Iwan

Wiceprezes Zarządu
iwan@kssse.pl


Image Description

Andrzej Kail

Członek Zarządu
kail@kssse.pl


Image Description

Grażyna Mazur

Prokurent Dyrektor Biura Zarządu mazur@kssse.pl


Image Description

Mariola Papierz

Asystent Biura Zarządu
papierz@kssse.pl
+48 95 721 98 00
+48 882 753 716


Image Description

Maciej Borowski

Główny Specjalista
Manager Projektów Inwestycyjnych
Inwestorzy niemieckojęzyczni


Image Description

Krzysztof Babij

Główny Specjalista
Manager Projektów Inwestycyjnych
Inwestorzy anglojęzyczni


Image Description

Agnieszka Matuła-Dziduch

Główny Specjalista
Manager Projektów Inwestycyjnych
Inwestorzy anglojęzyczni


Image Description

Paweł Rafalski

Starszy Specjalista
Manager Projektów Inwestycyjnych
Inwestorzy niemieckojęzyczni


Image Description

Roman Dziduch

Pełnomocnik Zarządu ds. Inwestycji


Image Description

Marek Wojtczak

Główny Specjalista ds. Inwestycji


Image Description

Krzysztof Giniewski

Główny Specjalista ds. Infrastruktury


Image Description

Anna Najda

Główna Ksiegowa


Image Description

Urszula Kaszuba

Główny Specjalista ds. Administracji


Image Description

Aleksandra Lewicka

Główny Specjalista
ds. Administracji i Kontroli


Image Description

Agnieszka Rokicka

Główny Specjalista
ds. Administracji i Kontroli


Image Description

Aleksandra Barszczak

Starszy Specjalista
ds. Administracji