Kierownik ds. handlu / Specjalista ds. handlu - Raven - Kostrzyn nad Odrą

Firma Raven Consulting Sp. z o. o.
ul. Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
na stanowisko :   

Kierownik ds. handlu/Specjalista ds. handlu

Opis stanowiska:

 • wyszukiwanie nowych możliwości rynkowych
 • realizacja działań handlowych ;
 • utrzymywanie kontaktów z kontrahentami,obsługa klientów
 • fakturowanie i wystawianie dokumentów przewozowych i handlowych.

Wymagania:

 • dyspozycyjność i komunikatywność;
 • umiejętności organizacyjne i negocjacyjne;
 • wymagana komunikatywna znajomość języka niemieckiego i języka angielskiego;
 • znajomość oprogramowania biurowego MS Office;

Oferujemy:

 • rozwojową pracę pełną nowych wyzwań
 • stabilną pracę w młodym zespole
 • atrakcyjne wynagrodzenie

Oferty proszę kierować na adres:

Raven Consulting Sp. z o. o.
ul. Fabryczna 1
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel.95 752 4117 w 103/111

Klauzula informacyjna:

 • Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Raven Consulting Sp. z.o.o. (Administratora), z siedzibą przy ul. Fabrycznej 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.
 • Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust.1 lit a)Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w zakresie imienia i nazwiska, imion rodziców, daty mojego urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), kraju zamieszkania, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, nr telefonu, uprawnień, adresu e-mail, mojego wizerunku, numeru PESEL a także wszelkich innych danych jakie dobrowolnie przekazałem/łam w załączonym Kwestionariuszu/ CV.
 • Przetwarzanie danych odbywać się będzie dla celów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: Kierownik ds. handlu/Specjalista ds. handlu.
 • Celem zbierania danych jest rekrutacja na stanowisko: Kierownik ds. handlu/Specjalista ds. handlu.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy również, iż wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 • W przypadku niepodania danych lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie przeprowadzenie procesu rekrutacji nie będzie możliwe.
 • Dane udostępnione przez Pana/Panią mogą być udostępniane podmiotom trzecim, przetwarzającym je na zlecenie Raven Consulting Sp. z o. o. na podstawie stosownych umów o powierzenie danych osobowych ( np. agencja pracy tymczasowej). Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa.
 • Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
 • Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 2 lat, na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego oraz ewentualnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w tym okresie, licząc od dnia, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Prosimy o załączenie na przesłanych/ przekazanych do nas dokumentach następującej klauzuli:

1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, to jest: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty mojego urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), kraju zamieszkania, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, nr telefonu, uprawnień, adresu e-mail, mojego wizerunku, numeru PESEL a także wszelkich innych danych jakie dobrowolnie przekazałem/łam w załączonym Kwestionariuszu / CV , zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych przez administratora danych Raven Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, ul. Fabryczna 1, numer KRS 460963 - w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko : Kierownik ds. handlu/Specjalista ds. handlowych. 2.Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 3.Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.