Specjalista ds. kluczowych klientów - Kostrzyn nad Odrą

Firma działająca na rynku polskim od 1994 roku, w branży opakowań, będąca częścią światowej korporacji. Do zakładu zlokalizowanego w woj. lubuskim zatrudni:

Specjalistę ds. kluczowych klientów
miejsce pracy Kostrzyn nad Odrą

Do podstawowych obowiązków na tym stanowisku należeć będzie:

 • Opieka nad  kluczowymi klientami
 • Prowadzenie racjonalnej polityki cenowej oraz sprzedaży produktów
 • Przygotowywanie ofert oraz umów i odpowiedzialność za ich realizację
 • Odpowiedzialność za realizację założonych planów sprzedażowych w tym raportowanie do bezpośredniego przełożonego
 • Gotowość do odbywania podróży służbowych
 • Współpraca z działem produkcji i logistyki (udział w planowaniu produkcji)
 • Bieżąca analiza rynku (tworzenie analiz trendów, obserwacja działań konkurencji)

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (mile widziane )
 • Doświadczenie w pracy przy obsłudze klienta
 • Biegła znajomość języka  angielskiego w mowie i piśmie
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Entuzjastyczne nastawienie do pracy i zadań
 • Chęć do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz gotowość do rozwoju ścieżki kariery wewnątrz organizacji

Wybranemu kandydatowi oferujemy:

 • Możliwość rozwoju zawodowego w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Interesujący zakres zadań
 • Przyjazne środowisko pracy
 • Stabilne warunki zatrudnienia w tym atrakcyjne warunki płacowe
 • Ubezpieczenie w ramach pakietu grupowego
 • Pakiet socjalny oraz prywatną opiekę medyczną w ramach Medicover

Zainteresowane osoby prosimy o:

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane aplikacje.

Klauzula informacyjna:

 • Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Stenqvist Poland Sp. z.o.o. (Administratora), z siedzibą przy ul. Młyńskiej 3 , 66-470 Kostrzyn nad Odrą.
 • Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust.1 lit a)Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w zakresie imienia i nazwiska, imion rodziców, daty mojego urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), kraju zamieszkania, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, nr telefonu, uprawnień, adresu e-mail, mojego wizerunku, numeru PESEL a także wszelkich innych danych jakie dobrowolnie przekazałem/łam w załączonym Kwestionariuszu/ CV.
 • Przetwarzanie danych odbywać się będzie dla celów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: Specjalista ds. kluczowych klientów
 • Celem zbierania danych jest rekrutacja na stanowisko: Specjalista ds. kluczowych klientów
 • Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy również, iż wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 • W przypadku niepodania danych lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie przeprowadzenie procesu rekrutacji nie będzie możliwe.
 • Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
 • Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 2 lat, na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego oraz ewentualnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w tym okresie, licząc od dnia, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Prosimy o załączenie na przesłanych/ przekazanych do nas dokumentach następującej klauzuli:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, to jest: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty mojego urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), kraju zamieszkania, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, nr telefonu, uprawnień, adresu e-mail, mojego wizerunku, numeru PESEL a także wszelkich innych danych jakie dobrowolnie przekazałem/łam w załączonym Kwestionariuszu / CV , zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych przez administratora danych Stenqvist Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, ul. Młyńska 3 , w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Specjalista ds. kluczowych klientów

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.