Operator Zautomatyzowanych Linii Produkcyjnych - ICT Poland - Kostrzyn nad Odrą

ICT Poland Sp. z o.o.
Prężnie rozwijająca się włoska firma o profilu działalności
obejmującym produkcję wyrobów z bibuły higienicznej

W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy osób
na niżej wymienione stanowisko pracy:

Operator Zautomatyzowanych Linii Produkcyjnych

Miejsce pracy: Kostrzyn nad Odrą

Wymagane kwalifikacje:

 • ukończone 18 lat;
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym;
 • uprawnienia na wózki widłowe UDT- mile widziane.

Oferujemy:

 • dobre warunki finansowe;
 • rozwój i zdobycie doświadczenia w firmie o wysokich standardach organizacyjnych.

Zainteresowane osoby prosimy o:

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane aplikacje.

Klauzula informacyjna:

 • Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez ICT Poland Sp. z.o.o. (Administratora), z siedzibą przy ul. Włoskiej 3, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.
 • Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust.1 lit a)Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w zakresie imienia i nazwiska, imion rodziców, daty mojego urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), kraju zamieszkania, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, nr telefonu, uprawnień, adresu e-mail, mojego wizerunku, numeru PESEL a także wszelkich innych danych jakie dobrowolnie przekazałem/łam w załączonym Kwestionariuszu/ CV.
 • Przetwarzanie danych odbywać się będzie dla celów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: Operator Zautomatyzowanych Linii Produkcyjnych.
 • Celem zbierania danych jest rekrutacja na stanowisko: Operator Zautomatyzowanych Linii Produkcyjnych.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy również, iż wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 • W przypadku niepodania danych lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie przeprowadzenie procesu rekrutacji nie będzie możliwe.
 • Dane udostępnione przez Pana/Panią mogą być udostępniane podmiotom trzecim, przetwarzającym je na zlecenie ICT Poland Sp. z o.o. na podstawie stosownych umów o powierzenie danych osobowych ( np. agencje pracy tymczasowej). Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa.
 • Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
 • Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 2 lat, na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego oraz ewentualnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w tym okresie, licząc od dnia, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Prosimy o załączenie na przesłanych/ przekazanych do nas  dokumentach następującej klauzuli:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, to jest: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty mojego urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), kraju zamieszkania, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, nr telefonu, uprawnień, adresu e-mail, mojego wizerunku, numeru PESEL a także wszelkich innych danych jakie dobrowolnie przekazałem/łam w załączonym Kwestionariuszu / CV , zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych  przez administratora danych ICT Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, ul. Włoska 3 , numer KRS 0000049805 w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko : Operator Zautomatyzowanych Linii Produkcyjnych.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.