Księgowa - Stenqvist - Kostrzyn nad Odrą

Stenqvist jest jednym z największych producentów opakowań w Europie. Własne fabryki w Europie i Skandynawii gwarantują elastyczność i wysoką zdolność produkcyjną. Firma działająca w grupie kapitałowej Papier Mettler i jednocześnie jedyny udziałowiec firmy Colpak Sp. z o.o. (Gorzów Wlkp) w obecnej chwili, do naszego zakładu w Kostrzynie nad Odrą poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Księgowa
miejsce pracy Kostrzyn nad Odrą

Do podstawowych obowiązków na tym stanowisku należeć będzie:

 • Kontrola merytoryczna, rozliczanie oraz księgowanie dowodów księgowych (w tym dowody sprzedaży, zakupu, listy wynagrodzeń oraz pozostałe) w Przedsiębiorstwie.
 • Bieżące monitorowanie stanu należności i zobowiązań Spółki – przygotowywanie monitów do dłużników oraz egzekwowanie należności.
 • Kompletowanie dokumentacji przewozowej w transporcie międzynarodowym w celu właściwego rozliczenia podatku VAT.
 • Terminowe i poprawne sporządzanie deklaracji podatkowych Vat oraz do Urzędu Celnego i Urzędu Statystycznego.
 • Przygotowywanie raportu kasowego.

Wymagania:

 • Skrupulatności, samodzielności
 • Entuzjastycznego nastawienia do pracy i zadań
 • Znajomość języka angielskiego
 • Znajomość środowiska MS Office w tym Excel
 • Otwartości i komunikatywności
 • Konsekwencji w dążeniu do celu

Klauzula informacyjna:

 • Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Stenqvist Poland Sp. z.o.o. (Administratora), z siedzibą przy ul. Młyńskiej 3 , 66-470 Kostrzyn nad Odrą.
 • Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust.1 lit a)Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w zakresie imienia i nazwiska, imion rodziców, daty mojego urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), kraju zamieszkania, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, nr telefonu, uprawnień, adresu e-mail, mojego wizerunku, numeru PESEL a także wszelkich innych danych jakie dobrowolnie
  przekazałem/łam w załączonym Kwestionariuszu/ CV.
 • Przetwarzanie danych odbywać się będzie dla celów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: Księgowa
 • Celem zbierania danych jest rekrutacja na stanowisko: Księgowa
 • Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy również, iż wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 • W przypadku niepodania danych lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie przeprowadzenie procesu rekrutacji nie będzie możliwe.
 • Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
 • Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 2 lat, na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego oraz ewentualnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w tym okresie, licząc od dnia, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Prosimy o załączenie na przesłanych/ przekazanych do nas dokumentach następującej klauzuli:
1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, to jest: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty mojego urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), kraju zamieszkania, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, nr telefonu, uprawnień, adresu e-mail, mojego wizerunku, numeru PESEL a także wszelkich innych danych jakie dobrowolnie przekazałem/łam w załączonym Kwestionariuszu / CV , zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych przez administratora danych Stenqvist Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, ul. Młyńska 3 , w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko : Księgowa
2.Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3.Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.