Zwolnienia podatkowe

Jak uzyskać zwolnienie podatkowe od K-SSSE?


1. Planowanie nowej inwestycji - wszystkich przedsiębiorców planujących nową inwestycję na terenie całego kraju, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, zachęcamy do kontaktu i sprawdzenia możliwości otrzymania pomocy publicznej w formie Decyzji o wsparciu, polegającej na zwolnieniu działalności z podatku CIT lub PIT na okres 10, 12 lub 15 lat.

2. Złożenie wniosku do Strefy - Jeśli Państwa inwestycja kwalifikuje się do otrzymania decyzji o wsparciu, a inwestycja nie jest jeszcze rozpoczęta, to dobry czas aby złożyć stosowne dokumenty takie dokumenty w postępowaniu, aplikując tym samym o pomoc publiczną na nową inwestycję.

3. Wydanie decyzji w ciągu 30 dni - Specjalna Strefa Ekonomiczna po otrzymaniu stosownych dokumentów spełniających formalne kryteria, wydaje decyzję o wsparciu w ciągu 30 dni. Dokumenty w postępowaniu - PDF

4. Poniesienie nakładów inwestycyjnych - od momentu otrzymania decyzji o wsparciu inwestor może rozpocząć nową inwestycję i zacząć ponosić deklarowane przy składaniu wniosku koszty kwalifikowane.

5. Korzystanie ze zwolnienia z podatku CIT lub PIT na 10, 12 lub 15 lat - Inwestor, który otrzymał decyzję o wsparciu i zakończył inwestycję, jest uprawniony do nieuiszczania podatku CIT lub PIT przez określony w decyzji czas i do określonej w decyzji kwoty.


Skontaktuj się z nami i dowiedz się, czy twoja inwestycja może otrzymać zwolnienie podatkowe.


Image Description

Maciej Borowski

Główny Specjalista
Manager Projektów Inwestycyjnych
Inwestorzy niemieckojęzyczni


Image Description

Krzysztof Babij

Główny Specjalista
Manager Projektów Inwestycyjnych
Inwestorzy anglojęzyczni


Image Description

Agnieszka Matuła-Dziduch

Główny Specjalista
Manager Projektów Inwestycyjnych
Inwestorzy anglojęzyczni


Image Description

Paweł Rafalski

Starszy Specjalista
Manager Projektów Inwestycyjnych
Inwestorzy niemieckojęzyczni