DLA PRZEDSIĘBIORCY | ARTYKUŁY


ARTYKUŁY DOT. INNEJ POMOCY PUBLICZNEJ

marzec 2019 Status MŚP na etapie realizacji projektu
luty 2019 Dofinansowanie inwestycji, a status przedsiębiorstwa


ARTYKUŁY DOT. POMOCY PUBLICZNEJ W SSE/PSI

marzec 2019 Modyfikacja odpisów amortyzacyjnych sposobem na efektywniejsze wykorzystanie przysługującej pomocy publicznej
luty 2019 Problemy z korektą rentowności u spółek prowadzących działalność na terenie SSE
styczeń 2019 Wpływ prowadzenia części procesu produkcyjnego poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej na wysokość zwolnienia z opodatkowania
grudzień 2018 Ograniczenia w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz usług niematerialnych od podmiotu powiązanego (cz. 4)
listopad 2018 Podatkowe skutki likwidacji oraz zbycia zmodernizowanego środka trwałego wykorzystywanego w działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE (cz. 2)
październik 2018 Możliwość uznania wydatków poniesionych na modernizację używanego środka trwałego za wydatki kwalifikowane (cz.1)
wrzesień 2018 Ograniczenia w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz usług niematerialnych od podmiotu powiązanego (cz. 3)
sierpień 2018 Ograniczenia w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz usług niematerialnych od podmiotu powiązanego (cz. 2)
lipiec 2018 Ograniczenia w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz usług niematerialnych od podmiotu powiązanego (cz. 1)
czerwiec 2018 Moment uznania za wydatki kwalifikowane kwot wydatkowanych w ramach płatności częściowych
maj 2018 Jak ustalić dochód zwolniony z CIT w przypadku posiadania kilku zezwoleń?
kwiecień 2018 Czy odszkodowanie jest przychodem z działalności strefowej?